Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia on kansainvälinen ja yrittäjyyteen kannustava monialainen AMK

Karelia ammattikorkeakoulu on Pohjois-Karjalan maakuntakeskuksessa Joensuussa toimiva korkeakoulu, jossa voi opiskella sekä ammattikorkeakoulu-, että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Koulussa on AMK -tutkinto vaihtoehtoja yhteensä 15 ja YAMK -tutkintoja 5. Korkeakoulu operoi tällä hetkellä kolmella eri kampuksella. Karelia ammattikorkeakoulun lakisääteisiä tehtäviä ovat koulutus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI-toiminta) sekä aluekehitystehtävät. Karelia ammattikorkeakoulu on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö.

Kansainvälisyystoiminta on iso osa Karelia ammattikorkeakoulun toimintaa, mikä näkyy vuosittain esimerkiksi oppilas- sekä opettajavaihtoina meiltä maailmalle ja toisinpäin. Tällä hetkellä vaihdot toteutuvat pääasiassa Euroopan maiden kanssa, joissa meillä on kumppanuuskouluja. Lisäksi kansainvälisyys kiinnittyy myös opetukseen ja oppimiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, osaamisen kehittämiseen ja koulutusvientiin.

Kansainvälisyyden lisäksi Karelia ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus opiskella yrittäjyyspainotteisesti Y-akatemiassa. Y-akatemia tarjoaa mahdollisuuden Karelia-ammattikorkeakoulun toisen vuoden tradenomi-, medianomi- ja restonomiopiskelijoille opiskella yrittäjyyttä tiimioppimisen keinoin. Opiskelijat pääsevät myös kokeilemaan yrittäjyyttä käytännössä oikeissa yrityksissä, yritysten tehtävänantoina.