Karelia amk

Organisaatio

Karelia-ammattikorkeakoulu on monialainen ammattikorkeakoulu, jonka lakisääteisiä tehtäviä ovat koulutus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI-toiminta) sekä aluekehitystehtävä. Ammattikorkeakoulu on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö. Ylin päätösvalta on osakeyhtiölain mukaisella yhtiökokouksella. Yhtiökokous valitsee osakeyhtiön hallituksen, joka vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Karelia-ammattikorkeakoulun rehtori.

Kansainvälinen Karelia

Muuttuva työelämä ja moninaistuva yhteiskunta edellyttävät uudenlaista osaamista. Kansainvälisyysosaaminen on yksi työelämän avaintaidoista, jota haluamme kartuttaa osana koulutusta, kehittämistä ja tutkimustoimintaa. Kansainvälisyys eri muodoissaan kuuluu opiskelijoiden ja henkilöstön jokapäiväiseen toimintaan yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Kansainvälisyys kiinnittyy opetukseen ja oppimiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, osaamisen kehittämiseen ja koulutusvientiin.