Säännöt alumnit

RESTO2019 Alumnikilpailun säännöt:

1 § RESTO-tietotaitokilpailun alumnipäivä on tarkoitettu ammattikorkeakoulusta jo valmistuneille restonomeille. Kilpailu on mahdollista käydä RESTO-tietotaitokilpailujen yhteydessä.

2 § Alumnijoukkueiden koko voi olla 2-5 henkilöä. Myös yksin on mahdollista osallistua, jolloin kilpailija sijoitetaan joukkueeseen järjestäjän toimesta. Joukkueen sukupuolijakauma on vapaa.

3 § Joukkueet voivat muodostua eri ammattikorkeakoulujen alumneista.

4 § Kilpailijoiden on oltava jo valmistuneita suomalaisen ammattikorkeakoulun suomalaisia tai Suomessa opiskelleita ulkomaalaisia restonomiopiskelijoita (AMK tai YAMK- tutkinto). Opiskelija voi osallistua kilpailuun, vaikka olisikin osallistunut RESTO-tietotaitokilpailuun opiskeluaikanaan. Alumnin on tarvittaessa pystyttävä todistamaan valmistumisensa nimeämästään ammattikorkeakoulusta. Myös järjestävästä ammattikorkeakoulusta valmistuneet opiskelijat saavat osallistua kilpailuun.

5 § Joukkueen jäsenet nimetään sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Jokaisen joukkueen jäsenen on ilmoittauduttava erikseen, sekä nimettävä jo tiedossa olevat joukkueen jäsenet ilmoittautumislomakkeessa. Mikäli jo nimetty joukkueen jäsen sairastuu vakavasti tai ilmenee joku muu vastaava (force majeure) syy, varajäsen voidaan nimetä joukkueeseen kuitenkin viimeistään viikkoa ennen tapahtuman alkua. Joukkueen nimenä tulee olla joukkuetta kuvaava nimi.

6 § RESTO2019 -tietotaitokilpailun johtoryhmä valitsee kilpailun ylituomarin ja tuomariston kilpailutehtäville.

7 § Alumnit kilpailevat omassa sarjassaan, muusta RESTO-tietotaitokilpailusta erillään. Kilpailu koostuu yhdestä tai useammasta tehtävästä, jotka ovat kaikille alumnijoukkueille pakollisia. Kilpailutehtävissä voi olla osioita toisella kotimaisella tai englannin kielellä. Jokaisen tehtävänannon yhteydessä ilmoitetaan, mitä apuvälineitä ja materiaaleja saa kyseisen kilpailutehtävän tekemisessä käyttää. Jokaiselle tehtävälle on annettu maksimikestoaika, jota ei saa ylittää. Jokaisen joukkueen kilpailusuoritusta valvoo koko kilpailun ajan joukkuekohtainen opas. Kilpailu voidaan toteuttaa myös on-line.

8 § Joukkue laatii tehtävien vastaukset tietokoneella, jos ei toisin mainita. Joukkue saa ottaa mukaan niin monta kannettavaa tietokonetta kuin haluaa. Järjestävä ammattikorkeakoulu järjestää joukkueelle tarvittaessa kannettavan tietokoneen kisatehtävän ajaksi, mikäli kilpailija/joukkue ilmoittaa tarvitsevansa tietokonetta. Ilmoitus on tehtävä viimeistään (1) viikko ennen kilpailupäiviä. Kilpailussa tarvittavat tallennusvälineet jaetaan joukkueille kilpailupaikalla. Tehtävien tekemisessä saa käyttää vain avointa internetiä tiedonhankintakanavana, mikä tarkoittaa, että omia salasanan takana olevia tietoja (esim. OneDrive, sähköposti, Facebook, Moodle jne.) ei saa käyttää, ellei toisin mainita.  Puhelimen käyttäminen soittamiseen tai viestien lähettämiseen tehtävien tekemisen aikana on kielletty, ellei toisin mainita. Sääntöjen rikkominen johtaa joukkueen poissulkemiseen kilpailusta.

9 § Alumnisarjassa palkintaan vähintään yksi joukkue. Kolmen parhaan alumnijoukkueen sijoitukset ja pistemäärät ilmoitetaan RESTO2019 -tietotaitokilpailun gaalaillallisella.

10 § Tuloksiin ja tehtävien arviointiin liittyvät oikaisupyynnöt voi esittää kirjallisena kilpailun ylituomarille viikon kuluessa siitä, kun kilpailun tarkat tulokset pistemäärineen lähetetään joukkueille. Oikaisupyynnön käsittelemisestä veloitetaan 50 €.