Säännöt joukkueet

RESTO2019 kilpailun säännöt:

1 § RESTO-tietotaitokilpailu on restonomiopiskelijoiden tietoja ja taitoja mittaava kilpailu. Tietotaitokilpailut järjestetään vuosittain keväällä. RESTO2019 -tietotaitokilpailun järjestää Karelia-ammattikorkeakoulu. RESTO2019 –tietotaitokilpailu kilpaillaan pääosin suomenkielisenä.

2 § Yhdestä ammattikorkeakoulusta saa osallistua korkeintaan kaksi (2) neljän hengen joukkuetta. Joukkueen sukupuolijakauma on vapaa. Kilpailijoiden on oltava kyseisen ammattikorkeakoulun suomalaisia tai Suomessa opiskelevia ulkomaalaisia restonomiopiskelijoita (AMK-tutkinto). Joukkueen jäsenten tulee olla kirjoilla edustamassaan ammattikorkeakoulussa kilpailun aikana. Opiskelija voi osallistua kilpailuun vain yhden kerran opiskeluaikanaan. Järjestävästä ammattikorkeakoulusta ei saa osallistua joukkuetta kilpailuun.
Joukkueen jäsenet nimetään sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Mikäli jo nimetty joukkueen jäsen sairastuu vakavasti tai ilmenee joku muu vastaava (force majeure) syy esteellisyyteen, varajäsen voidaan nimetä joukkueeseen kuitenkin korkeintaan viikkoa ennen tapahtuman alkua. Joukkueen nimenä tulee olla joukkuetta kuvaava nimi.

3 § RESTO2019 -tietotaitokilpailun johtoryhmä valitsee kilpailun ylituomarin ja tuomariston kilpailutehtäville.

4 § Kaikki joukkueet kilpailevat samassa sarjassa. Kilpailu koostuu tehtävistä, jotka ovat kaikille joukkueille pakollisia. Kilpailutehtävissä voi olla osioita toisella kotimaisella kielellä tai englannin kielellä. Jokaisen tehtävänannon yhteydessä ilmoitetaan, mitä apuvälineitä ja materiaaleja saa kyseisen kilpailutehtävän tekemisessä käyttää. Jokaiselle tehtävälle on annettu maksimikestoaika, jota ei saa ylittää. Jokaisen joukkueen kilpailusuoritusta valvoo koko kilpailun ajan joukkuekohtainen opas eli tietäjä.

5 § Joukkue laatii tehtävien vastaukset tietokoneella, jos ei toisin mainita. Joukkue saa ottaa mukaan niin monta kannettavaa tietokonetta kuin haluaa. Joukkueilla on luvallista tehdä oman korkeakoulunsa logolla varustettu PowerPoint-pohja valmiiksi. Kilpailussa tarvittavat tallennusvälineet jaetaan joukkueille kilpailupaikalla. Tehtävien tekemisessä saa käyttää vain avointa internetiä tiedonhankintakanavana, mikä tarkoittaa, että omia salasanan takana olevia tietoja (esim. OneDrive, sähköposti, Facebook, Moodle jne.) ei saa käyttää, ellei toisin mainita. Puhelimen käyttäminen soittamiseen tai viestien lähettämiseen tehtävien tekemisen aikana on kielletty, ellei toisin mainita. Sääntöjen rikkominen johtaa joukkueen poissulkemiseen kilpailusta.

6 § Kilpailun kolme parasta joukkuetta palkitaan. Kolmen parhaan joukkueen sijoitukset ja pistemäärät ilmoitetaan RESTO2019 -tietotaitokilpailun gaalaillallisella. Voittajajoukkue saa RESTO-tietotaitokilpailun kiertävän pokaalin, johon voittajajoukkueen ammattikorkeakoulu kaivertaa joukkueelle nimikkolaatan. Palkinto on toimitettava seuraavalle järjestävälle ammattikorkeakoululle seuraavan kilpailun ensimmäiseen kisapäivään mennessä. Järjestävä ammattikorkeakoulu antaa palautteen kaikille joukkueille.

7 § Tuloksiin ja tehtävien arviointiin liittyvät oikaisupyynnöt voi esittää kirjallisena kilpailun ylituomarille viikon kuluessa siitä, kun kilpailun tarkat tulokset pistemäärineen lähetetään joukkueille. Oikaisupyynnön käsittelemisestä veloitetaan 50 €.

Comments are closed.