Yhteystiedot

Yhteistyöterveisin
Kilpailun projektipäällikkö:
Heidi Hyppönen
RESTO2019@karelia.fi
050 3441382 Resto2019
Ajankohtaista tietoa tapahtumasta löydätte Resto2019 -tietotaitokilpailun verkkosivuilta https://www.resto.fi/wp/
sekä Facebookista nimellä Resto -tietotaitokilpailut ja Instagrammista nimellä Restokisat